The grounds for researching the business network efficiency

  • Beata Dorota Barczak Cracow University of Economics

Abstract

The aim of this article is to present the grounds for researching the business network efficiency. The efficiency assessment of business network needs a multi-level approach which reflects the complexity of economic relationships formed in them. In particular the article shows: the network effects, efficiency of collaboration within networks and the theses of the proposed  concept for researching the business network efficiency which may be the foundation for the diagnostic and project works.

References

Afuah A. (2000). How much do your co-opetitors’capabilities matter in the face of technological change? Strategic Management Journal, Issue 21

Bengston M., Knock S.(2000). Coopetition in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, nr 29

Brandenburger A.W., Stuart H.W.(1996). Value based Business 5trategies. Journal of Economics and Management Strategy nr 5

Camarinha-Matos L.M., Abreu A.(2007). Performance indicators based on collaboration benefits. Production Planning & Control. The Management of Operations, t. 18, nr 7, 2007

Czakon W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe AE w Katowicach, Katowice

Drucker P. F. (2009). Zarządzanie XXI wieku- wyzwania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa

Dzidowski A. (2011). Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych, In H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (Ed.) Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, ZN Kolegium Gospodarki Światowej nr 32, Warszawa

Easton G.(1992). Industrial Networks: a review, In Axelsson, B. and Easton, G., (Ed). Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London

Gomes-Casseres B.(2003). Competitive advantage in alliance constellations. Strategic Organization, 2003, vol. 1, nr 3

Granovetter M.(1985). Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology, 91

Hakansson H., Snehota I (1993). No Bussiness Is an Island. The Network Concept of Bussiness Strategy. Understanding, Business Markets. Interaction, Relationships and Network, Academic Press, London

Håkansson H., Snehota I. (1995). Developing Relationships in Business Networks. T.J. Press Ltd, Padstow, Cornwall, London

Ingram, P., T. Simons. (2002). The transfer of experience in groups of organizations: Implications for performance and competition. Management Sci. 48 1517-1533

Jarillo J.C. (1988). On Strategic Networks, Strategic Management Journal, nr 9

Kenny B.C. (2009). A Network Perspective on International Business: Evidence from SMEs in the Telecommunications Sector in Ireland, A Thesis Submitted To The Kemmy Business School, University Of Limerick. Limerick

Kogut B. The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure. Strategic Management Journal, Special Issue: Strategic Networks Volume 21, Issue 3,2000, pp. 405-425

Łobejko S. (2010). Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa

Lozano A., Sysko-Romańczuk S. (2014). Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. from http://www.integracja.3is.pl.

Moore J. (1996). The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems. John Wiley&Sons, Harper Collins Publisher, New York

Rohlfs, J. (1974). A theory of interdependent demand for a communications service. Bell Journal of Economics, Vol. 5, No. 1

Rowley T.J., Baum J.A.C., Shipilov A.V., Greve H.R., Rao H. (2004). Competing in groups. Managerial and Decision Economics, vol.25, nr 6-7

Rupik K. (2008). Efektywność planowania marketingowego w organizacjach sieciowych. Badania OpBeracyjne i Decyzje, nr 3

Toffler A.(1997). Trzecia fala, PIW, Warszawa

Williamson O.E. (1994). Transaction Cost Economics and Organization Theory, In N. Smelser, R. Swedberg (Ed.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton

Published
2014-10-01
Section
Articles